Lokattens trappor vid Farbror Nikos restaurang & galleri ska öppnas upp igen

Farbror Nikos restaurang & galleri ligger i historiska miljöer – ett jugendhus som har varit Saltsjöbanans huvudkontor, en paviljong som en gång i tiden var en hiss mot Saltsjöbanans slutstation och Lokattens trappor, som ska påminna om krogen Lokatten som Bellman skrev om.

Dihlströmska huset, Lokattens igenbomade trappor, tidigare Sjömansinstitutet (som nu inhyser Farbror Nikos) och båtar vid Stadsgården
Dihlströmska huset, Lokattens igenbomade trappor, tidigare Sjömansinstitutet (som nu inhyser Farbror Nikos) och båtar vid Stadsgården

Trappans historia

Lokattens trappor går från Katarinavägen ned till Saltsjöbanans gamla ändstation. Stationen invigdes 1893, men lades ned 1936, då man förlängde den till Slussen. Så stationen med perrong, biljettlucka och Lokattens trappor finns kvar som om tiden hade stått stilla.

Lokattens trappor har alltså varit igenbomade och igenvuxna i 75 år. Inom det omdiskuterade Slussen-projektet finns nu planer på att rusta upp och öppna trapporna igen. “Det blir en väldigt fin möjlighet att komma snabbt ned till Stadsgården”, säger planarkitekt Martin Schröder på Stadsbyggnadskontoret.

Men det lär ta många år tills det blir meningsfullt att öppna upp trapporna. Det finns ju inget där nere än en högtrafikerad bilväg och Saltsjöbanans spår där nere.

Trappans namn

Carl Mikael Bellman
Nationalbarden Carl Mikael Bellman spelar

Trappans namn ska alltså påminna om sjömanskrogen som fanns i Stadsgården på 1700 talet, där Carl Michael Bellman var stamgäst. Krogen låg ungefär nedanför Farbror Nikos restaurang & galleri vid den förnämnsta hamnplatsen, den s.k. Sutthoffs bro.

På den tiden fanns sju – åtta gånger fler krogar än idag. Alkoholen var alltså mångas enda nöje.

Fredmans epistlar

Carl Michael Bellman nämner krogen i dikter som ingår i Fredmans epistlar, däribland i Til Bröderne och Systrarna på Lokatten vars namn också förekommer i andra strofen:

Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!
Och full Musik
Holländska pipor, Regarnsperuker, Ryssar som svära,
Och Jungfru-skrik.
Den Båtsman han är rik,
Til Dublin ska han med Tjära;
Han där med långa böxorna står,
Han fick bra stryk i går.

Och i Ångående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat:

Klang mina Flickor! se skyarna glimma,
Stjernorna försilfra båd vatten och land,
Månan i molnet sin guldgula dimma
Kastar öfver klappträn och såar vid strand;
Lokatten lyser med tassar och klor,
Skylten på stången, den knarkar och hviner,
Och guldgramanen uppå Krögar-Mor,
Glittrar kring Mössan och skiner.

Film om Bellmans liv

2005 gjort SVT en film om Bellmans liv i 1700-talets Stockholm och byggde upp en kopia av Lokatten i sin studio.

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d