Nacka kyrka, Fisksätra kyrka & alla kyrkor i Nacka församling

Nacka kyrka, Fisksätra kyrka, Älta kyrka, Forumkyrkan och Danvikshems kyrka heter de fem kyrkorna inom Nacka församling.

Nacka kyrka

Historiskt sett kan man spåra ursprung för Nacka kyrka tillbaka till medeltiden, men den nuvarande byggnaden uppfördes under åren 1881-1883. Nacka kyrka är byggd i en nygotisk stil, vilket var populärt under den tiden. Den har en imponerande fasad i rött tegel och en karakteristiskt spetsig tornspira.

Nacka kyrka
Nacka kyrka

Kyrkans geografiska läge är centralt beläget i Finntorp, vilket gör den lättillgänglig för både lokalbefolkningen och besökare. Dess närhet till andra viktiga platser som Nacka kommunhus och Nacka strand ger den en central roll i området.

Nacka kyrka används för en mängd olika ändamål. Den är främst en plats för gudstjänster där församlingsmedlemmar samlas för att fira och utöva sin tro. Kyrkan används också för dop, vigslar och begravningar, vilket är viktiga ceremonier för församlingen.

Utöver detta fungerar Nacka kyrka som en kulturell mötesplats. Här arrangeras konserter, musikframträdanden och andra kulturella evenemang. Kyrkans fantastiska akustik och vackra interiör gör den till en perfekt plats för musikaliska framträdanden.

Nacka kyrka har också en viktig roll i samhället genom att vara en plats för gemenskap och samhällsengagemang. Den används för olika samhällsaktiviteter och möten, och fungerar som en samlingspunkt för människor i Nacka.

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka är belägen i Fisksätra centrum och är en av de mest kända kyrkorna i området. Kyrkan stod klar år 1974 och är ritad av arkitekten Holger Gustavsson. Fisksätra kyrka är byggd i en modernistisk stil med inslag av brutalism. Kyrkan har en karakteristisk fasad i betong och stora fönster som släpper in mycket ljus i interiören.

Kyrkan används för gudstjänster, dop, vigslar och konserter. Dessutom fungerar den som en mötesplats för församlingens ungdomsverksamhet och sociala aktiviteter. Fisksätra kyrka har en viktig roll i samhället och är en plats för gemenskap och samhällsengagemang.

Danvikshems kyrka

Danvikshems kyrka är belägen på Danvikshem, ett äldreboende i Nacka, bara 1 km ifrån Kvarnholmen. Kyrkan stod klar år 1860 och är byggd i nyklassicistisk stil. Den har en vacker fasad i vit puts och en imponerande kupol. Danvikshems kyrka är en av de äldsta kyrkorna i Nacka församling och har en rik historia.

Kyrkan används för gudstjänster, andakter och kulturella evenemang. Dessutom fungerar den som en viktig mötesplats för de boende på Danvikshem och ger en plats för andlig omsorg och gemenskap.

Danvikshem med Danvikshems kyrka
Danvikshem med Danvikshems kyrka

Forumkyrkan

Forumskyrkan är belägen i Forum Nacka, ett köpcentrum i Nacka. Kyrkan stod klar år 1989 och är ritad av arkitekten Ragnar Östberg. Forumskyrkan är byggd i en modern och arkitektonisk stil med inslag av funkis. Kyrkan har en karakteristisk fasad i glas och stål och är en del av köpcentrets arkitektoniska komplex.

Kyrkan används för gudstjänster, dop, vigslar och konserter. Dessutom fungerar den som en mötesplats för församlingens olika aktiviteter och verksamheter. Forumskyrkan har en unik roll som en kyrka mitt i ett köpcentrum och erbjuder en plats för andakt och reflektion mitt i vardagens hektiska tempo.

Älta kyrka

Älta kyrka uppfördes 1994 utifrån ritningar av arkitekt Per Johansson. Den invigdes i september samma år. Kyrkan är en utbyggnad på baksidan av ett femvåningshus.

Ytterväggarna är vitputsade. Yttertaket är svagt brutet. På fasaden mot nordost finns ett kors med blomkrans. På sydostfasaden står kyrkans namn. Själva kyrkorummet kännetecknas av att det är något högre än den övriga huskroppen.

Geografiskt sett är Älta kyrka belägen i Älta centrum, vilket är ett tättbebyggt område i Nacka kommun. Kyrkan är omgiven av grönska och har en vacker utsikt över omgivande natur. Detta ger en atmosfär av ro och frid i kyrkomiljön.

Älta kyrka används för olika ändamål. Först och främst är den en plats för gudstjänster där församlingsmedlemmar samlas för att fira och utöva sin tro. Kyrkan används också för dop, vigslar och begravningar, vilket är viktiga ceremonier i församlingens liv.

Utöver detta fungerar Älta kyrka även som en mötesplats för församlingens olika aktiviteter och verksamheter. Här ordnas konserter, musik- och sångframträdanden samt kulturella evenemang. Kyrkan är också en viktig del av det lokala samhället och används för samhällsaktiviteter och möten.

Älta kyrka är en symbol för gemenskap och andlighet i Älta och har en central roll i församlingens verksamhet. Med sin historia, arkitektur och användning är kyrkan en viktig plats för andakt, reflektion och samhällsengagemang.

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: