Finnboda varv byggnader som är kvar i Finnboda hamn idag

Finnboda varv lades ner 1991 men många byggnader i dagens Finnboda hamn rustades upp och används som bostäder, kontor & butiker.

Här kommer en lista över byggnader i dagens Finnboda hamn som är kvar från varvstiden med information om vad de användes till då och vad de innehåller idag:

Finnboda varv ångmaskinverkstad

Ångmaskingsverkstaden på Finnboda varvsväg 19 uppfördes 1928. I byggnaden monterades ångmaskiner.

Idag inhyser den möbelbutiken Fogia med showroom, ateljéer och kontor.

Finnboda varvs marketenteri

Markententeriet eller Markan på Finnboda varvsväg 9 stod färdigt 1942. Här log matsalar, kök, kontor, personalrum, tvätt- och duschrum samt läkarmottagning. Ända in på 1970-talet fanns det skilda matsalar för arbetare, tjänstemän, högre tjänstemän och direktionen.

Finnboda Marketenteri

Idag inhyser byggnaden Vilans skola och förskolor samt kontorsföretaget XL Office.

Finnboda varvs verkstadskontor

Verkstadskontoret i tegel och i fyra våningar uppfördes 1941. I början fungerade byggnaden som varvets magasin och förråd men blev sedan ombyggd till verkstadskontor.

Idag inhyser byggnaden på Finnboda varvsväg 16 kontor och utställningslokaler för klädföretaget Houdini Sportswear.

Finnboda varv svets- och verkstadshall

Svets- och verkstadshallen på Finnboda varvsväg 12 uppfördes i flera etapper mellan 1919 och 1959. I byggnadskomplexet ingick plåtslageriverkstäder, svetshallar, verkstadsbyggnad och optiska tornet. Efter att varvet lades ner 1991 användes byggnaden bl.a. för rejvklubben Docklands och som kontor för klädföretaget Diesel.

Finnboda varv svetshall / Docklands

Stora delar av byggnadskomplexet har rivits. Svetshallens fasad och tegelhuset (s.k. Spantverkstaden) har bevarats inhyser idag 40 bostadsrättslägenheter inom Brf Finnboda Dockland, kontor och livsmedelsbutiken ICA Nära Finnboda.

Finnboda varvs snickeri- och timmerverkstad

Snickeri- och timmerverkstaden på Finnboda kajväg 15 mittemot Kvarnholmen uppfördes 1945. Det var ursprungligen ett putsats stenhus i tre våningar, senare höjt till fyra våningar. Efter varvets stängning fungerade byggnaden som huvudkontor för Strängbetong.

Idag inhyser byggnader 16 lägenheter inom bostadsrättsföreningen Finnboda Hamnkontor.

Finnboda varv affärs- och ritkontor

Affärs- och ritkontoret på Finnboda varvsväg 29 byggdes 1920. På 1970-talet renoverades huset och hyrdes av Rederi Ab Sea Link varför byggnaden kallades också för Sea Link huset. Senare förvärvades huset av SGL International och kallades då för SGL-huset.

Idag inhyser huset kontor. 2021 förvärvades fastigheten av JM som vill omvandla den till bostadshus.

Beckbrukets chefsbostad

Beckbrukets chefsbostad på Finnboda varvsväg 11 uppfördes på 1830-talet som chefsbostad för Nya Beckbruket. 1890, när Bergsunds Mekaniska Verkstad, hade köpt beckbruket byggdes en ny disponentbostad strax vänster om huset.

På 1940-talet inhyste byggnaden Finnboda varvs ställverk. Sedan 1959 står huset oanvänd. Fastigheten har 2022 förvärvats av Engelbrekt Utvecklings AB som vill rusta upp den.

Finnboda chefsbostad

Karta över Finnboda varv idag

Här hittar du en karta över Finnboda hamn där Finnboda varv låg fram till 1991 då varvet lades ner.

%d bloggare gillar detta: